Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu od początku swojej działalności dąży do tego, by była miejscem przyjaznym dla wszystkich Studentów. Dzięki odpowiednio przystosowanej infrastrukturze, zróżnicowanym formom nauczania oraz wspomaganiu procesu dydaktycznego nowoczesnymi środkami dydaktycznymi jest Uczelnią otwartą na potrzeby Studentów z niepełnosprawnością.

Władze Uczelni chcąc zapewnić osobom z niesprawnością komfort i bezpieczeństwo studiowania powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON).

BON jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez władze Uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnością, ale dysponuje zdecydowanie szerszym zakresem usług na rzecz poprawy  warunków w procesie kształcenia na Uczelni.

Różnorodność usług oferowanych przez BON jest związana z rodzajami dysfunkcji i deficytów oraz potrzebami, które mają osoby z niepełnosprawnością. Rodzaj przyznanego studentowi wsparcia jest bezpośrednio zależny od rodzaju niepełnoprawności.

Każda osoba zarówno ucząca się, jak i pracująca w WSZ „Edukacja”, może zwrócić się do pracowników BON z pytaniem oraz prośbą o wsparcie w sprawach związanych z funkcjonowaniem na Uczelni studenta z niepełnosprawnością. Wykładowcy mogą np. konsultować z Koordynatorem ds. osób z niepełnosprawnością dobór metod i środków dydaktycznych pod kątem potrzeb osób posiadających różne rodzaje dysfunkcji, natomiast Studenci – oczekiwać wsparcia w procesie kształcenia, zasięgać informacji na temat możliwości ubiegania się o stypendia czy kierować pytania dotyczące organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

Zapraszamy do wyrażania swoich opinii, pomysłów oraz potrzeb związanych z poprawą jakości kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Wasze spostrzeżenia pomogą nam opracować lepsze strategie oraz narzędzia, które przyczynią się do zapewnienia lepszych warunków edukacyjnych dla wszystkich. Dlatego zachęcamy do aktywnego włączania się w dyskusję i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Sugestie prosimy wysyłać na adres: bon@edukacja.wroc.pl

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62,
Budynek A, pok. 116, I piętro  tel.: 71 377-21-17

INFORMACJE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Pamiętaj, jeżeli:

  • poszukujesz jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem na uczelni;
  • potrzebujesz wsparcia o charakterze materialnym;
  • chcesz porozmawiać z psychologiem;
  • odczuwasz chęć pracy z coachem;
  • zastanawiasz się nad wyborem kierunku lub specjalności kształcenia;
  • potrzebujesz pomocy w procesie dydaktycznym (dostosowanie formy zajęć, egzaminów, , wypożyczenie sprzętu itp.);
  • potrzebujesz asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • poszukujesz wsparcia w integracji ze społecznością Uczelni;
  • chcesz podjąć jakąś inicjatywę społeczną lub zrealizować projekt;
  • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach

to serdecznie zapraszamy do BIURA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WSZ „Edukacja”.

Do pobrania:


Dokumenty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (prosimy o wydruk dwustronny!)
Zarządzenie Rektora nr 14/2021
Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji
zał. nr 1 Zakres działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON)
zał. nr 2 Wniosek o przyznanie wsparcia na zadania związane ze stworzeniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
zał. nr 3 Informacja nt. sprzętu komputerowego dla studentów
zał. nr 4 Umowa użyczenia sprzętu
zał. nr 5 Instrukcja sposobu użytkowania sprzętu komputerowego
zał. nr 6 Protokół wydania sprzętu
zał. nr 7 Protokół zwrotu sprzętu
zał. nr 8 Wzór umowy zlecenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej
zał. nr 9 Oświadczenie asystenta osoby niepełnosprawnej
zał. nr 10 Karta czasu pracy asystenta osoby niepełnosprawnej