Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” Filia
w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko
tel. 74/ 867 60 67
e-mail: klodzko@edukacja.wroc.pl

Dziekanat
Kierownik Filii
w Kłodzku

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

mgr Małgorzata Żerkowska
tel. 74/ 867 05 53

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” filia w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2F, 57-300 Kłodzko

e-mail: klodzko@edukacja.wroc.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

REKRUTACJA NA
STUDIA WYŻSZE

tel.: 74 867 05 53
tel.: 74 867 60 67
klodzko@edukacja.wroc.pl

STYPENDIA

Anna Gołębiowska
tel.: 71 37 72 117
stypendia@edukacja.wroc.pl