Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Biblioteka

Zasoby biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem kształcenia Uczelni. Główny zrąb księgozbioru stanowią nauki ekonomiczne i społeczne. Nasze zasoby są stale wzbogacane o najnowszą literaturę dla wszystkich kierunków studiów.

Biblioteka:

Biblioteka działa w oparciu o system komputerowy: MAK, który pozwala na czynności w procesie gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru.

Misją biblioteki WSZ Edukacja jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Misję tę spełniają oprócz Biblioteki Głównej we Wrocławiu punkt biblioteczny w Fili w Kłodzku.

Nasze działania mają służyć zaspokajaniu potrzeb informacyjnych czytelników. W tym celu wykorzystujemy doświadczenie własne i innych bibliotek oraz dostępne środki finansowe. Jednocześnie wskazujemy naszym czytelnikom różne ścieżki wyszukiwania informacji.

Czytelnia:

Do dyspozycji czytelników są stanowiska do pracy w czytelni oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalogu on-line biblioteki. Katalog w programie MAK umożliwia wielopoziomowe wyszukiwanie literatury m.in. według tytułu, nazwiska autora lub redaktora, wydawnictwa, oraz według haseł przedmiotowych. Zbiory biblioteki stanowią: księgozbiór, czasopisma oraz bazy danych. Biblioteka posiada dostęp do ponad 2 500 książek w IBUK Libra – elektroniczny dostęp do podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Dostęp do wypożyczalni międzybibliotecznej umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej ACADEMICA.

Biblioteka oferuje bazę czasopism elektronicznych – Lex Administracja. Program ten obejmuje dostęp zarówno do bieżących jak i retrospektywnych pełnotekstowych wydań osiemnastu tytułów czasopism (m.in. „Personel i Zarządzanie”, „Gazeta Prawna”) oraz dzienników ustaw, Monitora Polskiego. Dostęp do naukowych baz danych udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki: Elsevier, Scopus, Springer, Web of Knowledge, Wiley, EBSCO, Nature i Science.

Godziny otwarcia

Pracownicy Biblioteki

mgr Anna Dawid
mgr Maria Miałkowska

Kontakt telefoniczny

tel. wypożyczalnia i czytelnia: (71) 37 72 127
tel. gromadzenie i opracowanie: (71) 37 72 126
tel. Kłodzko: (74) 86 74 020

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” (Kłodzko)

ul. Wyspiańskiego 2f
57-300 Kłodzko
II-gie piętro, sala 2/4

e-mail: biblioteka@edukacja.wroc.pl

Godziny otwarcia: 

Wrocław:

wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
sobota – niedziela: 09.00 – 14.00

Kłodzko:

wtorek – niedziela: 09.00 – 14.00

Katalog online

Wirtualny informator - FAQ

W celu zapisania się do Biblioteki WSZ Edukacja należy:

  • okazać legitymację studencką
  • zapoznać się z regulaminem biblioteki
  • opłacić wydanie karty czytelnika. Jednorazowa opłata wynosi 15 złotych

Każda osoba może korzystać z czytelni – wystarczy, że okaże dokument tożsamości i pozostawi go u bibliotekarza oraz wpisze się do księgi odwiedzin

Na podstawie karty czytelnika, z zasobów biblioteki mogą korzystać:

  • studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”,
  • słuchacze Policealnych Szkół Zawodowych „Edukacja”,
  • słuchacze Liceów Ogólnokształcących „Edukacja”,
  • kursanci Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja”

W celu wypożyczenia książek, niezbędne jest posiadanie karty bibliotecznej. Przed wypożyczeniem książek należy wypełnić rewers, korzystając z katalogu komputerowego znajdującego się w czytelni. Można również wydrukować wykaz potrzebnych książek z katalogu on-line znajdującego się na stronie www.biblioteka.edukacja.wroc.pl/

Do czytelni można wypożyczyć dowolną ilość książek natomiast na zewnątrz (do domu) – 6 egzemplarzy.

Książki wypożycza się na okres od 14 do 60 dni w zależności od ich rodzaju.

Nie. Zgodnie z regulaminem Biblioteki z czasopism można korzystać tylko na miejscu, w czytelni.

Nie. Książki z czytelni udostępnianie są tylko na miejscu.

Tak. Należy poinformować bibliotekarza, jaka pozycja ma być zarezerwowana. Bibliotekarz udzieli nam informacji o przewidywanym terminie zwrotu książki. Zarezerwowana książka czeka na czytelnika 10 dni od daty zwrotu. O zwróconych rezerwacjach można dowiadywać się telefonicznie

Prolongaty można dokonać bezpośrednio u bibliotekarza, telefoniczne (071) 37-72-127, lub poprzez e-mail biblioteka@edukacja.wroc.pl. Warunkiem przedłużenie książki jest brak rezerwacji na daną pozycję.

W razie zgubienia książki należy odkupić taki sam egzemplarz książki (ewentualnie nowsze wydanie) lub uiścić trzykrotną wartość zagubionej książki.

Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w wypożyczalni w celu zablokowania konta czytelnika. Następnie należy wyrobić duplikat karty. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości 12 złotych.

Tak studenci WSZ „Edukacja” mają prawo do korzystania z:

W celu zapisania się do tych bibliotek obowiązkowe jest posiadanie indeksu, zapoznanie się z regulaminem bibliotek i opłacenie karty czytelnika.

Zawartość przełącz

Tak. Biblioteka posiada Infor LEX Administracja, IBUK Libra, Academica oraz bazy danych z Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Tak. Biblioteka posiada elektroniczny katalog prac autorstwa pracowników Uczelni, który znajduje się tutaj.

Krótki przewodnik tworzenia bibliografii i przypisów znajdą Państwo tutaj