Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Dlaczego warto studiować w WSZ "Edukacja"?

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” od 1997 roku zajmuje się kształceniem zawodowym na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim, umożliwiając studentom nabywanie kompetencji technicznych, wdrożeniowych, komunikacyjnych i aksjologicznych, na podstawie których nasi absolwenci budują kompetencje zawodowe, jakich oczekują pracodawcy.

Naszymi atutami są zadowoleni studenci oraz znakomita kadra wywodząca się z wielu renomowanych uczelni w kraju i zagranicą. Nikt inny nie łączy tak dobrze komfortowych warunków nauki i wysokiego poziomu z przystępnymi cenami i doskonałym programem stypendialnym, dzięki któremu możesz studiować zupełnie za darmo!

Naszym celem jest stworzenie idealnych warunków do nauki i rozwoju każdego ucznia.

Nasze atuty

01.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA​

Doskonalimy system – wdrażamy nowe rozwiązania i technologie, stale poprawiające jakość i wygodę studiowania. Wprowadziliśmy wykłady online, ćwiczenia w formie hybrydowej.

02.

KONKURENCYJNE CENY​

Łączymy wysoki poziom nauczania z przystępnymi cenami. Dzięki temu każdy, kto chce poszerzać swoją wiedzę ma do niej swobodny dostęp. Posiadamy także pakiety zniżek i cykliczne promocje. 

03.

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA​

Znakomita kadra, wywodząca się z wielu renomowanych uczelni wyższych z kraju i zagranicy. Ciekawe specjalizacje kierunków odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy.

04.

BOGATE DOŚWIADCZENIE​

Z powodzeniem działamy od niemal 30 lat – wykształciliśmy już tysiące specjalistów, którzy w praktyce wykorzystują pozyskaną dzięki nam wiedzę i pracują w renomowanych firmach lub założyli własne działalności. 

05.

WYSOKIE STYPENDIA​

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim rozwiniętym systemem stypendialnym, którego celem jest wyrównanie szans studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrodzenie tych, którzy osiągają sukcesy w nauce i sporcie. 

06.

KOMFORT​

Uczelnia wyposażona jest w pracownie komputerowe z najnowszym oprogramowaniem, sale ćwiczeniowe i wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, bibliotekę z czytelnią, punkt gastronomiczny i parking.

Odpowiedzialność społeczna

WSZ „Edukacja” to Uczelnia równych szans. Wierzymy, że każdy zasługuje na doskonałe warunki studiowania niezależnie od sprawności fizycznej, pochodzenia czy zamożności.

  • Przystosowaliśmy nasze budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby wszyscy studenci mogli cieszyć się takim samym komfortem.
  • Wspieramy mniejszość polską na wschodzie. Dzięki temu na naszej Uczelni studiują młodzi ludzie z Białorusi, Ukrainy i Rosji.
  • Posiadamy rozwinięty system stypendialny, umożliwiający studiowanie osobom które z rożnych przyczyn wymagają wsparcia finansowego.