Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Uniwersytet III Wieku

W trosce o seniorów i zachowanie, powiększanie ich intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności w codziennym życiu.

Rekrutacja

Zapraszamy serdecznie w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 na kolejny cykl wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Edukacja” w Kłodzku.

Informacje

W roku akademickim 2007/2008 z inicjatywy Burmistrza Miasta Kłodzka oraz WSZ ”Edukacja” we Wrocławiu-Wydziału Turystyki w Kłodzku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku „Edukacja” włączając go w strukturę uczelni.