Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Rektor

MGR INŻ. EWA PAŃKA​

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związana z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

W okresie swojej pracy zajmowała stanowisko Kierownika Studiów Podyplomowych. Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, na których prezentowała swoje osiągnięcia naukowe, czego efektem były publikacje. Stale podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła studia podyplomowe między innymi: Zarządzanie oświatą z zastosowaniem narzędzi coachingowych, Zarządzanie i marketing, Doradca zawodowy, Coaching- ACSTH.

Jest osobą otwartą na nowe idee . Stąd ciągła chęć zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów.

Dziekan

DR INŻ. JAROSŁAW WĄSIŃSKI​

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Nauczyciel akademicki pracujący w WSZ Edukacja od 2011 roku.
 
Współwłaściciel firmy wdrożeniowej obecnej na rynku od 2003 roku zajmującej się  systemami zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, restrukturyzacjami zakładów przemysłowych przy uwzględnieniu nowych technologii lub metod zarządzania oraz projektami technologicznymi.
 
Aktywny audytor systemów zarządzania pracujący na zlecenie jednostek certyfikacyjnych od 2003 roku.