Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Szkoła ludowa. fot. A. Pichler

Założyciel

Założycielem Uczelni jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. działający od 1994r.

Doświadczenie pedagogiczne Założycieli ma ważny wpływ na  kompetentne zarządzanie oraz realizację misji szkoły wyższej. Szczególnie konstruktywna współpraca pedagogów – Założycieli i kadry nauczającej – owocuje wzorowymi stosunkami społecznymi i dynamicznym rozwojem Uczelni.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” utworzona została z inicjatywy Założyciela Uczelni, na mocy decyzji nr DNS – 1 – 0145 -125/TBM/97 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 czerwca 1997r. oraz wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych w dniu 23.07.1997r. pod numerem 122.

O filii

W 2002 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu został utworzony Wydział Zamiejscowy w Kłodzku.

Prowadzimy studia I stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunku ZARZĄDZANIE. Obecnie Uczelnia w Kłodzku ma status Filii Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.

Do dyspozycji studentów oddajemy:

  • pracownie komputerowe z najnowszym oprogramowaniem,
  • sale ćwiczeniowe i wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny,
  • bibliotekę z czytelnią,
  • punkt gastronomiczny,
  • parking.