O uczelni

Dlaczego warto studiować w WSZ „Edukacja”

Dlaczego warto studiować w WSZ „Edukacja”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” już 15 lat kształci znakomitych ekonomistów, filologów, dziennikarzy, informatyków, politologów oraz specjalistów w dziedzinie turystyki i stosunków międzynarodowych.

Zobacz
Misja

Misja

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest kształcenie studentów, dostarczenie im najnowszej światowej wiedzy, rozwój ich indywidualnych zdolności, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za innych ludzi, oraz przygotowanie do wyzwań rynku pracy w XXI wieku.

Zobacz
Założyciel Uczelni

Założyciel Uczelni

Założycielem Uczelni jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. działający od 1993r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 15.06.1993r.

Zobacz