Stypendia

Rodzaje stypendiów

Rodzaje stypendiów

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym: stypendia za wyniki w nauce i sporcie, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia socjalne, stypendia mieszkaniowe oraz zapomogi.

Zobacz

Ogłoszenia stypendialne

Ogłoszenia stypendialne

Informacje dotyczące wniosków stypendialnych, kryteriów podziału stypendiów, dokumentów potrzebnych do przyznania stypendiów oraz regulamin pomocy materialnej.

Zobacz

Kontakt w sprawie stypendium

Kontakt w sprawie stypendium

Kontakt do Działu Stypendiów – informacja o godzinach obsługi finansowej studentów, telefon oraz adres poczty elektronicznej.

Zobacz