Działalność naukowa

Badania naukowe

Badania naukowe

Ośrodek Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną o profilu badawczym i dydaktycznym.

Zobacz

Wydawnictwa

Wydawnictwa

Informacje o czasopismach, publikacjach książkowych wydanych przez Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, zasadach przyjmowania i recenzowania artykułów oraz instrukcja dla autorów publikacji.

Zobacz

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe

Wydział Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” jest gospodarzem licznych konferencji naukowych poświęconych różnorakim tematom głównie z zakresu turystyki i rekreacji.

Zobacz

INFORMACJE DODATKOWE