Władze filii

  mgr inż. Ewa Pańka – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” oraz Filii w Kłodzku

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związana z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

  W okresie swojej pracy zajmowała stanowisko Kierownika Studiów Podyplomowych. Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, na których prezentowała swoje osiągnięcia naukowe, czego efektem były publikacje. Stale podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła studia podyplomowe między innymi: Zarządzanie oświatą z zastosowaniem narzędzi coachingowych, Zarządzanie i marketing, Doradca zawodowy, Coaching- ACSTH.

  Jest osobą otwartą na nowe idee . Stąd ciągła chęć zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów.

  dr inż. Jarosław Wąsiński – Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja oraz Filii w Kłodzku


  Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Nauczyciel akademicki pracujący w WSZ Edukacja od 2011 roku.

  Współwłaściciel firmy wdrożeniowej obecnej na rynku od 2003 roku zajmującej się systemami zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, restrukturyzacjami zakładów przemysłowych przy uwzględnieniu nowych technologii lub metod zarządzania oraz projektami technologicznymi.

  Aktywny audytor systemów zarządzania pracujący na zlecenie jednostek certyfikacyjnych od 2003 roku.