Misja

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest kształcenie studentów, dostarczenie im najnowszej światowej wiedzy, rozwój ich indywidualnych zdolności, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za innych ludzi, oraz przygotowanie do wyzwań rynku pracy w XXI wieku.

Studenci WSZ "Edukacja"Studentom stwarzamy szansę rozwoju i sukcesu zawodowego. Pracodawcom przygotowujemy rzetelnie wykształconych i społecznie odpowiedzialnych pracowników. Naszą misję edukacyjną pomaga nam realizować program nauczania, pozwalający rozwijać zdolności studentów w zakresie:

  • wartości humanistycznych – umiejętności komunikowania się, pracy zespołowej, kierowania, motywowania i kreowania stosunków społecznych w najlepszym tego słowa znaczeniu;
  • wartości technicznych – wykorzystania mistrzowskich metod i środków do ich zastosowania w działalności przedsiębiorstw;
  • wartości kreatywnych – nieodzownych cech każdego menedżera w nowoczesnym przedsiębiorstwie.