Zarządzanie

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Matematyka
 • Język obcy
 • Nauka o organizacji
 • Statystyka opisowa
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki
 • Przedmioty kierunkowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Wizerunek medialny firmy – instytucji
 • Praktyka zawodowa
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

MENADŻER MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie procesami
 • Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Psychologie Zarządzania
 • Organizacja służby personalnej w firmie
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
 • Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Budżetowanie kapitałów
 • Budżetowanie kapitałów
 • Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Marketing w turystyce i rekreacji
 • Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

BIZNES CYFROWY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Podstawy E-biznesu
 • Aplikacje biurowe – komputerowa obsługa firmy
 • Marketing cyfrowy
 • Chmura obliczeniowa w firmie (Cloud computing)
 • Tworzenie i wykorzystanie baz danych w firmie
 • Analizy statystyk serwisów WWW -Google Analytics w przedsiębiorstwie

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

 • Audyt systemów zarządzania
 • Kontrola zarządcza
 • MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
 • Budżetowanie kapitałów
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Źródła finasowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy
 • Kontrola menadżerska

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja budżetowa
 • Finanse publiczne
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Ewidencja zaawansowanych zdarzeń w ewidencji budżetowej
 • Ocena kondycji finansowej firmy
 • Polityka rachunkowości budżetowej
——————————————————————————————————————————————————–

Przedmioty podstawowe

Podstawy zarządzania
Mikroekonomia
Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
Podstawy prawa
Matematyka
Język obcy
Nauka o organizacji
Statystyka opisowa
Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki

Przedmioty kierunkowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing
Badania marketingowe
Rachunkowość finansowa
Informatyka w zarządzaniu
Finanse przedsiębiorstw
Analiza ekonomiczna
Nauka o przedsiębiorstwie
Komunikacja międzykulturowa
Wizerunek medialny firmy – instytucji
Praktyka zawodowa
+ przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

MENADŻER MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Planowanie finansowe
Zarządzanie płynnością finansową
Zarządzanie kosztami i wynikami
Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
Zarządzanie procesami
Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Psychologie Zarządzania
Organizacja służby personalnej w firmie
Systemy wynagradzania
Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
Zarządzanie płynnością finansową
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Budżetowanie kapitałów
Budżetowanie kapitałów
Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI

Podstawy turystyki i rekreacji
Prawo w turystyce i rekreacji
Informatyka w turystyce i rekreacji
Marketing w turystyce i rekreacji
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

BIZNES CYFROWY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

Podstawy E-biznesu
Aplikacje biurowe – komputerowa obsługa firmy
Marketing cyfrowy
Chmura obliczeniowa w firmie (Cloud computing)
Tworzenie i wykorzystanie baz danych w firmie
Analizy statystyk serwisów WWW -Google Analytics w przedsiębiorstwie

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

Audyt systemów zarządzania
Kontrola zarządcza
MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
Budżetowanie kapitałów
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Źródła finasowania działalności gospodarczej
Zarządzanie procesami
Zarządzanie kosztami i wynikami
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie płynnością finansową firmy
Kontrola menadżerska

Chcesz rozpocząć studia w WSZ Edukacja?
Zarejestruj się online na kierunku:
Zarządzanie

Przejdź do rekrutacji online