Publikacje książkowe

Nazwa publikacji Autor Informacje dodatkowe Cena
„Turystyka jako rytuał” red. naukowa: Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 292, 29 zł
„Instrumentalizacja turystyki kulturowej” red. naukowa: Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 282 29 zł
„Zarządzanie przedsiębiorcze” red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 297 29 zł
„Kompetencje komunikacyjne nauczycieli” autor: Krystyna Ostapiuk Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 185 23 zł
„Życie literackie we Wrocławiu po 1976 roku” autor: Paweł Urbaniak Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 189 29 zł
„Podstawy programowania strukturalnego i obiektowego w C++” seria: mongrafie;
Autor :Adam Sielick1
Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2010, s.213 31,50 zł
„Edukacja kulturowa” społeczność – aktywizacja- uczenie się – monografie – prace zbiorowe – II część red. naukowy: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska – Nowak Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.245 40 zł
„Autokreacja poprzez turystykę”- monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.540 60 zł
”Uwarunkowania integracji w agroturystyce”- monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Damian Knecht Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.135 30 zł
”Unia Europejska- centra i peryferia integracji i rozwoju społeczno – gospodarczego”- monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Bożena Błahut, Karol J. Błahut Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.48 25 zł
”Zapasy w systemie logistycznym produkcji” – monografie Autor :Ryszard Łubniewski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2009,s.147 30 zł
”Edukacja kulturowa” – monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska – Nowak Wydawnictwo WSZ Edukacja 2009,s.227 40 zł
„Wizja powojennego państwa niemieckiego w koncepcjach Kręgu z Krzyżowej” – monografie – prace zbiorowe Autor: Sebastian Fikus Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2009,s.136 30 zł
”Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej” red. naukowy: Bogusława Skulska Wydawnictwo WSZ Edukacja 2009, s.318 46 zł
”Cultural heritage: as a tourism motive” editor Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ Edukacja, 2008, s. 135 30 zł
„Komercjalizm turystyki kulturowej” red. nauk Mieczysław K. Leniartek. Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, 2008, s. 466 50 zł
„Eksploracja przestrzeni historycznej” – monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Mieczysław K.Leniartek Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 2008 s. 292 50 zł
„Wspóldziałanie władz samorządowych uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym” – monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Leon Jakubów Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2008s. 393 60 zł
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze” red. naukowy: Elżbieta Ostrowska, Robert Mangold Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2008, 30 zł
„Hotel w XXI wieku” autorzy: Sylwia Oparka , Elżbieta Nawrocka Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2008 s. 197 36 zł
„Prasa lokalna Dolnego Śląska: tradycja i współczesność” red. naukowa: Jerzy Jarowiecki, Grzegorz Nieć Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 36 zł
„Polska na początku XXI wieku” red. naukowy Lesław Koćwin Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2007 36 zł
„Podstawy programowania w Turbo Pascalu” autor: Adam Sielicki Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2007, s. 210 30 zł
„Geneza i przemiany turystyki” red. naukowa: Krzysztof Mazurski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 120 30 zł
„Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju” red. naukowa: Tadeusz Iwanek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 305 69 zł
„Strategie rozwoju lokalnego” red. naukowa: Leon Jakubów Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 205 45 zł
„Szef komórki marketingu” red. naukowa: Bronisław Pilawski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 210 30 zł
„Konsument na rynku prasowym” autor: Ryszard Żabiński Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 210 45 zł
„Mikroekonomia-wybrane problemy” red. naukowa: Stefan Linka Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 176 31 zł
„Badania marketingowe – poznajemy rynek” autorzy: Jana Stavkova, Jana Turcinkova Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 120 22 zł
„Stosowana polityka gospodarcza” autor: Antonin Slany, przekład: Jerzy Mielecki Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005,
s. 108
26 zł
„Zarządzanie strategiczne” autor: Stanisław Kiełczewski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 87 33 zł
„Związki gospodarcze i grupy producenckie” red. naukowa: Damian Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 265 53 zł
„Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej” red. naukowa: Lesław Koćwin Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 384 49 zł
„Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw” Tom I i IIred. naukowa: Marek Piałucha Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 201 T.I, s. 205- T.II 36 zł T.I, 36 zł T. II
„Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa” – wydanie 2 uzupełnione i poprawione autor: Grzegorz Michalski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 295 36 zł
„Rachunkowość w praktyce jednostek gospodarczych” red. Maria Niewiadoma Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 190 41 zł
„Strategiczna ocena polskiej transformacji systemowej” autor: Stanisław Kiełczewski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 290 48 zł
„Kryzys i jego odmiany” autor: Tadeusz Iwanek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 90 17 zł
„Trendy w rozwoju przedsiębiorstw” autor: Ladislav Blażek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 90 19 zł
„Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej” red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 290 45 zł
„Strategia marketingowa w procesach zmian” – NAK£AD WYCZERPANY red. naukowa: Aniela Styś Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 183 40 zł
„Wartość i jej szacowanie” autor: Tadeusz Iwanek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 72 15 zł
„Polskie stereotypy i uprzedzenia” red. naukowa: Jerzy Jarco, Grażyna Dolińska Wydawnictwo: WSZ „Edukacja” 2002, s. 407 39 zł
„Międzynarodowe porównania spożycia” autor: Kazimierz Żebrowski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2002, s. 154 32 zł
„Vademecum strategii i działań operacyjnych w turystyce i uzdrowiskach” autor: Aleksander Kornak Wydawnictwo: WSZ „Edukacja” 2002, s. 374 39 zł
„Skrypt z języka niemieckiego” red. naukowa: Magdalena Adamska – Poszwa Wydawnictwo WSZ „Edukacja 2002, s. 180 23 zł
„Wybrane zagadnienia weryfikacji reprezentetatywności prób społeczno – ekonomicznych w badaniach jakościowych” red. naukowa: Jolanta Kowal Wydawnictwo: WSZ „Edukacja 2002, s. 36 15 zł
„Zarządzanie Public Relations” autor: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2002, s. 148 37 zł
„Etyczne i psychologiczne aspekty badań rynkowych” red. naukowa: Jolanta Kowal, Krystyna Węgłowska-Rzepa Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 163 30 zł
„Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zofia Hasińka Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 133 25 zł
„Podstawy analizy decyzyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – monografia autor: Bolesław Wersty Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 179 37 zł
„Technika pisania prac o charakterze naukowym” – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Urszula Szubert – Zarzeczny Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 23 15 zł
„Public Relations na tle problemów zarządzania” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s.310 56 zł
„Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski” – monografia autor: Urszula Szubert – Zarzeczny Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 238 34 zł
„Socjologia” – monografia – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Jacenta Łucewicz Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 149 30 zł
„Jak skutecznie studiować” – skrypt autorzy: Andrzej Ładyżyński, Ewa Walejewska Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 125 17 zł
„Wstęp do internetu” – skrypt – NAKŁAD WYCZERPANY autorzy: Jolanta Kowal, Wojciech Kowal, Szymon Ludowicz, Artur Rot Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 136 22 zł
„Biznesmen i menedżer. Problemy bohaterów naszych czasów” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Jerzy Jarco Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 280 37 zł
„Menedżer w dobie informacyjnej – postindustrialnej” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Frankowicz Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 424 45 zł
„Kształcenie menedżerów organizacji funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym – postindustrialnym” – NAKŁAD WYCZERPANY Kierownik naukowy serii: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 245 28 zł
„Menedżer w dobie transformacji” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 253 26 zł
„Kierowanie firmą na rynku żywnościowym” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Damian Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 224 26 zł
„Zbiór zadań z rachunkowości” – skrypt autor: Maria Niewiadoma Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 154 23 zł
„Analiza i diagnostyka ekonomiczna” – monografia – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Bolesław Wersty Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 116 24 zł
„Socjologia i komunikacja społeczna” – wykłady autorzy: Jerzy Jarco, Bianka Lewandowska, Joanna Stasiuk Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 270 34 zł
„Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych” – skrypt – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 197 22 zł
„Filozofia, etyka i logika – wykłady” – skrypt autorzy: Jerzy Jarco, Antoni Kamiński Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 143 23 zł
„Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non – profit” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 170 22 zł
„Wybrane zagadnienia turystyki” red. naukowa: Urszula Szubert -Zarzeczny Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 151 23 zł
„Zarządzanie marketingowe” – skrypt – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1998, s.140 22 zł

Wszystkie pozycje można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62.

Zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: obn@edukacja.wroc.pl
lub na adres:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” Ośrodek Badań Naukowych
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

Sprzedażą zajmuje się
mgr inż. Ewa Pańka, tel. 0-71 377-21-28