Kwartalnik „Gospodarka Rynek Edukacja”

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do składania artykułów do opublikowania. Ze swojej strony redakcja zapewnia o dołożeniu wszelkich możliwych starań o najwyższy poziom edytorski, redakcyjny i typograficzny publikowanych prac.

Prace autorskie należy przesyłać pocztą na adres:

Redakcja „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”
Wyższa Szkoła Zrządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62/ p. 2
50-425 Wrocław
lub drogą elektroniczna na adres redakcja@edukacja.wroc.pl

INFORMACJE OGÓLNE

„GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” to czasopismo naukowe publikujące oryginalne prace naukowe, które powstały na podstawie badań własnych, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace bibliograficzne. W Radzie Naukowej zasiadają uczeni, specjaliści z wielu dyscyplin nauki i dydaktyki. W skład Rady Naukowej wchodzą:

Przewodniczący Rady Naukowej:
Prof. Janusz Sowiński
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław

Członkowie:
doc. Tomáš Dohnal PaedDr. CSc – Palacký University, Olomouc, Czech Republic
doc. Stefano Epifani – Sapienza University of Rome, Rome, Italy
prof. Jedrzej George Frynas – Middlesex University Business School, London, England
prof. Urszula Kalina-Prasznic – Uniwersytet Wrocławski
mgr Jan Kędzierski – TVP Wrocław, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk
prof. Janusz Martan – Politechnika Wrocławska
dr Piotr Oleśniewicz – Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
prof. Eugeniusz  Prystupa – Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
prof. Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński
prof. Narcyz Roztocki, Ph.D. – State University of New York at New Paltz, New Paltz, United States of America
prof. Antonin Slany – Masaryk University, Brno, Czech Republic

Redaktor Naczelny
dr Henryk Żeligowski
redaktor.naczelny@edukacja.wroc.pl

Sekretarz Redakcji
dr Paweł Urbaniak
sekretarz.redakcji@edukacja.wroc.pl

„GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” ukazuje się cztery razy w roku jako publikacja drukowana i elektroniczna. Artykuły są dostępne pod adresem internetowym www.wszedukacja.pl

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” przyjmuje do druku artykuły w języku polskim i angielskim, z abstraktami, słowami kluczowymi i streszczeniami.

Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

Instrukcje dla autorów

Archiwum

Gospodarka Rynek Edukacja nr 1/2011

Gospodarka Rynek Edukacja nr 2/2011

Gospodarka Rynek Edukacja nr 3/2011

Gospodarka Rynek Edukacja nr 4/2011

Nr 15, czerwiec 2009

Nr 14, grudzień 2008

Nr 13, grudzień 2007

Nr 12, maj 2007

Nr 11, luty 2006

Nr 10, wrzesień 2005

Nr 9, grudzień 2004

Nr 8, grudzień 2003

Nr 7, maj 2003

Nr 6, grudzień 2002

Nr 5, listopad 2001

Nr 4, marzec 2001

Nr 3, listopad 2000

Nr 2, czerwiec 2000

Nr 1, marzec 2000