Wydawnictwa

Publikacje książkowe

Publikacje książkowe

Lista publikacji książkowych Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”.

Zobacz
Kwartalnik „Gospodarka Rynek Edukacja”

Kwartalnik „Gospodarka Rynek Edukacja”

„GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” to czasopismo naukowe publikujące oryginalne prace naukowe, które powstały na podstawie badań własnych, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace bibliograficzne.

Zobacz
Instrukcja dla autorów

Instrukcja dla autorów

Informacje dla autorów dotyczące wymogów edytorskich i merytorycznych prac zamieszczanych w kwartalniku „Gospodarka Rynek Edukacja”.

Zobacz