Praktyki

Wymiary praktyk na poszczególnych kierunkach i typach studiów w odniesieniu do standardów kształcenia.

Kierunek Typ studiów Wymiary praktyk realizowane w WSZ Edukacja semestr
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne 3 tygodnie, tj. 60 godzin semestr 6 – 60h