O bibliotece

Zasoby biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem kształcenia Uczelni. Główny zrąb księgozbioru stanowią nauki ekonomiczne i społeczne. Nasze zasoby są stale wzbogacane o najnowszą literaturę dla wszystkich kierunków studiów.

Biblioteka

Biblioteka działa w oparciu o system komputerowy: MAK, który pozwala na czynności w procesie gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru.

Misją biblioteki WSZ Edukacja jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Misję tę spełniają oprócz Biblioteki Głównej we Wrocławiu punkt biblioteczny w Fili w Kłodzku.

Nasze działania mają służyć zaspokajaniu potrzeb informacyjnych czytelników. W tym celu wykorzystujemy doświadczenie własne i innych bibliotek oraz dostępne środki finansowe. Jednocześnie wskazujemy naszym czytelnikom różne ścieżki wyszukiwania informacji.

Katalog online

Czytelnia

Do dyspozycji czytelników są stanowiska do pracy w czytelni oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalogu on-line biblioteki. Katalog w programie MAK umożliwia wielopoziomowe wyszukiwanie literatury m.in. według tytułu, nazwiska autora lub redaktora, wydawnictwa, oraz według haseł przedmiotowych. Zbiory biblioteki stanowią: księgozbiór, czasopisma oraz bazy danych. Biblioteka posiada dostęp do ponad 2 500 książek w IBUK Libra – elektroniczny dostęp do podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Dostęp do wypożyczalni międzybibliotecznej umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej ACADEMICA.

Biblioteka oferuje bazę czasopism elektronicznych – Lex Administracja. Program ten obejmuje dostęp zarówno do bieżących jak i retrospektywnych pełnotekstowych wydań osiemnastu tytułów czasopism (m.in. „Personel i Zarządzanie”, „Gazeta Prawna”) oraz dzienników ustaw, Monitora Polskiego. Dostęp do naukowych baz danych udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki: Elsevier, Scopus, Springer, Web of Knowledge, Wiley, EBSCO, Nature i Science.

Załączniki:

Regulamin biblioteki