Dla studentów

Ważne ogłoszenia

Ważne ogłoszenia

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych, opiekunów ciągów, terminów składania indeksów oraz pozostałych informacji niezbędnych studentom WSZ „Edukacja”.

Zobacz

Stypendia

Stypendia

Informacje o rodzajach stypendiów, zasadach ich przyznawania, terminach składania wniosków stypendialnych oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące pomocy finansowej dla studentów WSZ „Edukacja”.

Zobacz

INFORMACJE DODATKOWE