Dla kandydatów

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszym krokiem jest wysłanie formularza on-line: https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/.
Każda osoba, która przejdzie cały proces rekrutacji otrzyma jako potwierdzenie wpis na listę studentów z Działu Rekrutacji.
Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” (studia I stopnia) może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Zobacz

Kierunki studiów

Kierunki studiów

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” filia w Kłodzku prowadzi studia I stopnia (licencjackie) na kierunku: Zarządzanie.

Zobacz

INFORMACJE DODATKOWE