Zapowiedź konkursu organizowanego przez Samorząd Studencki

Szanowni Studenci,

Mamy zaszczyt zapowiedzieć kolejny konkurs, dedykowany studentom WSZ Edukacja. Przedmiotem konkursu jest opracowanie spójnego zbioru wytycznych pt. „Rekomendacje dla społeczności akademickiej WSZ Edukacja w zakresie wykorzystania generatorów tekstu, obrazu i dźwięku opartych na sztucznej inteligencji.” 

Celem konkursu jest stworzenie zbioru wytycznych, które będą skutecznym narzędziem do wspomagania i rozwoju wiedzy, a sposób ich wykorzystywania będzie etyczny i odpowiedzialny. Chcemy, abyście, jako studenci, mieli szansę aktywnie kształtować przyszłość sztucznej inteligencji na naszej uczelni.

Najlepsze propozycje rekomendacji zostaną przyjęte jako oficjalny dokument Uczelni, a autor/autorzy zostaną nagrodzeni w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Studencki.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich studentów WSZ Edukacja we Wrocławiu i naszej filii w Kłodzku. Szczegóły konkursu, w tym terminy nadsyłania prac konkursowych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej uczelni z dniem 1 czerwca 2023.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w tej inicjatywie. To doskonała okazja, aby wykazać się wiedzą i umiejętnościami, a także wnieść wartościowy wkład w rozwój naszej uczelni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorem konkursu jest Samorząd Studencki.