Weź udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu wiedzą – perspektywy i wyzwania”!

Samorząd Studencki WSZ Edukacja serdecznie zaprasza studentów zaklasyfikowanych jako Wybitnie Uzdolnionych (18 osób: w tym 13 z Wrocławia i 5 z Kłodzka) do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu wiedzą – perspektywy i wyzwania”, która odbędzie się w siedzibie WSZ Edukacja we Wrocławiu w dniach 14-15 listopada 2023 roku.

Jesteśmy przekonani, że jako studenci wybitnie uzdolnieni macie wiele ciekawych pomysłów i propozycji związanych z tematyką sztucznej inteligencji. Osoby zaklasyfikowane do programu będą otrzymywać wsparcie merytoryczne (opieka naukowa w ramach ogólnouczelnianego, otwartego kanału seminaryjnego Teams).
Zachęcamy Was do składania artykułów naukowych, które będą zaprezentowane na konferencji.
Najlepsze artykuły naukowe zostaną opublikowane w periodyku „Gospodarka, Rynek, Edukacja”.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie już w czerwcu pojawią się szczegółowe informacje dotyczące konferencji, takie jak terminy zgłaszania uczestnictwa, składania artykułów i procedura recenzji.
Będziemy wdzięczni za Wasze zaangażowanie i udział w konferencji.