Komunikat dot. kontynuowania nauki w WSZ Edukacja

Drodzy Studenci i Pracownicy WSZ Edukacja!

Sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia powoduje wielkie zmiany w naszym życiu. Ograniczenie kontaktów społecznych wywołuje u wielu z nas niepokój, zagubienie, a nawet frustrację.

Jedynym wyjściem jest wiara w to, że obecny kryzys szybko minie i wszyscy powrócimy do normalności. Tymczasem naszym obowiązkiem jest kontynuować naukę i nadal się rozwijać. Uczelnia robi wszystko, aby dostosować się do nowej rzeczywistości. Nasi wykładowcy udostępniają materiały do samokształcenia i są dostępni dla studentów poprzez kanały komunikowania się na odległość. W czasie zaplanowanych zajęć, jak również w tygodniu można kontaktować się z nauczycielami w każdej sprawie związanej z kształceniem. Na obecnym etapie rozszerzamy ofertę wykładów video w technologii Microsoft Teams. Dodatkowo dziekanat Uczelni w miarę możliwości odpowiada na Wasze pytania i wątpliwości. Spotykajmy się też na naszej stronie Facebook (WSZ Edukacja).

Ze względu na rozwój wydarzeń będziemy informować na bieżąco o sprawach Uczelni, w tym o nowych kanałach komunikacji i wykładach online.

Musimy wierzyć, że wszystko szybko się unormuje, a przede wszystkim zachować spokój i solidarność. Naszą społeczność akademicką tworzymy nieprzerwanie, dlatego trzymajmy się razem i wspierajmy.

WSZ Edukacja