Patronat naukowy

W dniu 01.12.2008 na Wydziale Turystyki w Kłodzku odbyła się Inauguracja Patronatu Naukowego.

Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć takie osoby jak: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim Pana Grzegorza Webera, w imieniu Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju Panią mgr Dorotę Wieję, grono pedagogiczne tychże szkół oraz Przewodniczącego Rady Miasta w Lądku Zdroju Pana Leszka Pazdyka.
Po przywitaniu przybyłych gości oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim został odsłuchany hymn naszej Szkoły. Później nastąpiło przekazanie porozumień patronackich dyrektorom szkół. Głównymi założeniami Patronatu jest możliwość uczestniczenia uczniów szkół średnich w wybranych wykładach prowadzonych na Wydziale Turystyki (uczeń uzyskuje status wolnego słuchacza) oraz w zebraniach Koła Naukowego. Uczelnia umożliwi raz w semestrze spotkanie tematyczne w siedzibie Wydziału Turystyki a także w trakcie roku akademickiego przeprowadzi dla uczniów spotkanie z Władzami Uczelni.
W zamian, Szkoły mają zajmować się promowaniem naszej Uczelni na swoim terenie.
Na zakończenie inauguracji Prof. zw. dr hab. Zdzisław Knecht Rektor WSZ Edukacja przeprowadził wykład na temat „Determinanty w kształtowaniu kariery zawodowej”.

Patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja objęte są
szkoły:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
- Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim

https://tvsudecka.pl/material,1709,REKTOR_W_LICEUM.html

Dysponentem praw autorskich do filmu jest TV Sudecka.