Katedra zarządzania

Pracownicy

Z dniem 12 października 2011 r. został ustalony nowy skład osobowy Katedry Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu:

Kierownik
dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska
Profesorowie
dr hab. Bożena Błahut bozena.blahut@edukacja.wroc.pl
prof. dr hab. Ryszard Łubniewski ryszard.lubniewski@edukacja.wroc.pl
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
Adiunkci
dr Adam Gurba adam.gurba@edukacja.wroc.pl
dr inż. Jarosław Wąsiński jaroslaw.wasinski@edukacja.wroc.pl
dr Izabela Zając izabela.zajac@edukacja.wroc.pl
dr Ryszard Żabiński ryszard.zabinski@edukacja.wroc.pl
dr Marianna Kowalska
dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska