Katedry


Katedrą kieruje dr Małgorzata Kwiedorowicz Andrzejewska, która w działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw, inwestycji bezpośrednich, zarządzania kapitałem obrotowym. Szczególne zainteresowania skupione są na planowaniu finansowym, ocenie efektywności inwestycji i bieżącym zarządzaniu finansami.