Zarządzanie

Przedmioty podstawowe

Podstawy zarządzania
Mikroekonomia
Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
Podstawy prawa
Matematyka
Język obcy
Nauka o organizacji
Statystyka opisowa
Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki

Przedmioty kierunkowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing
Badania marketingowe
Rachunkowość finansowa
Informatyka w zarządzaniu
Finanse przedsiębiorstw
Analiza ekonomiczna
Nauka o przedsiębiorstwie
Komunikacja międzykulturowa
Wizerunek medialny firmy – instytucji
Praktyka zawodowa
+ przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

MENADŻER MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Planowanie finansowe
Zarządzanie płynnością finansową
Zarządzanie kosztami i wynikami
Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
Zarządzanie procesami
Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Psychologie Zarządzania
Organizacja służby personalnej w firmie
Systemy wynagradzania
Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
Zarządzanie płynnością finansową
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Budżetowanie kapitałów
Budżetowanie kapitałów
Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI

Podstawy turystyki i rekreacji
Prawo w turystyce i rekreacji
Informatyka w turystyce i rekreacji
Marketing w turystyce i rekreacji
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

BIZNES CYFROWY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

Podstawy E-biznesu
Aplikacje biurowe – komputerowa obsługa firmy
Marketing cyfrowy
Chmura obliczeniowa w firmie (Cloud computing)
Tworzenie i wykorzystanie baz danych w firmie
Analizy statystyk serwisów WWW -Google Analytics w przedsiębiorstwie

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

Audyt systemów zarządzania
Kontrola zarządcza
MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
Budżetowanie kapitałów
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Źródła finasowania działalności gospodarczej
Zarządzanie procesami
Zarządzanie kosztami i wynikami
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie płynnością finansową firmy
Kontrola menadżerska