Rektor, dziekan, kanclerz

Godziny przyjęć studentów.

Rektor dr Marek Lewandowski

Dyżury dla studentów i pracowników:

poniedziałek 9:00 – 11:00

tel. +48 71 377 21 00/01,
+48 697 232 322
e-mail: rektor@edukacja.wroc.pl

Dziekan dr inż. Jarosław Wąsiński przyjmuje studentów:

wtorek 8.00 – 10.00
środa 12.00 – 14.00

Pozostałe terminy do uzgodnienia bezpośrednio z Dziekanem.

Wzór wniosku do Dziekana – wzory dokumentów

tel. +48 71 37 72 121
e-mail:  dziekan@edukacja.wroc.pl

Kanclerz dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska

Dyżury dla studentów:

środa 12:00 – 13:00

tel. +48 71 37 72 106
e-mail:  kanclerz.wsze@edukacja.wroc.pl

Wzór wniosku do Kanclerza – wzory dokumentów