Rektor, dziekan, kanclerz

Godziny przyjęć studentów (budynek główny WSZ „Edukacja”, Wrocław, ul. Krakowska 56-62, piętro I).

Rektor dr Marek Lewandowski

Dyżury dla studentów i pracowników:

poniedziałek 9:00 – 11:00

tel. +48 71 377 21 00/01,
+48 697 232 322
e-mail: rektor@edukacja.wroc.pl

Dziekan dr Robert Piechota przyjmuje studentów:

wtorek 9.00 – 14.00
środa 11.00 – 15.30
czwartek 9.00 – 14.00

Dyżury sobotnio-niedzielne w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015

Wzór wniosku do Dziekana – wzory dokumentów

tel. +48 71 37 72 121
e-mail:  dziekan@edukacja.wroc.pl

Kanclerz dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska

Wzór wniosku do Kanclerza – wzory dokumentów