Opłaty za studia i promocje

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/21 w Filii w Kłodzku.

Opłaty za studia

Studia I stopnia

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne
ZARZĄDZANIE 12 x 435 zł 2 x 2584 zł 1 x 5064 zł

Nie pamiętasz numeru rachunku? Sprawdź numer rachunku bankowego.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe,) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi). Rabat jest przyznawany przez Dziekana na wniosek studenta.

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.