Kierunki studiów

  • Zarządzanie

    Specjalności: Specjalności:Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka w zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie, Zarządzanie w turystyce i rekreacji. Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.