Dla kandydatów

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 rozpoczyna się od 1 maja i trwa do 23 października br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Cały proces rekrutacji odbywa się on-line. Pierwszym krokiem jest wysłanie formularza on-line: https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/.
Każda osoba, która przejdzie cały proces rekrutacji on-line otrzyma jako potwierdzenie wpis na listę studentów z Działu Rekrutacji.
Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 15.10.2020 r. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 15 października opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” (studia I stopnia) może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Zobacz

Kierunki studiów

Kierunki studiów

Wydział Turystyki w Kłodzku prowadzi studia I stopnia (licencjackie) na kierunku: Zarządzanie.

Zobacz

Opłaty za studia i promocje

Opłaty za studia i promocje

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/19 na Wydziale Turystyki w Kłodzku.

Zobacz

INFORMACJE DODATKOWE