Dla kandydatów

Zapraszamy do rekrutacji na semestr letni 2019/2020.
Rekrutacja zimowa na semestr letni 2019/2020 trwa do 21 lutego 2020 roku.

Oferta specjalna – zniżka w czesnym!
Osoby, które zrekrutują się do 31.01.2020 r. na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne (czytaj więcej).

Promocja na wpisowe
Osoby, które do 15.02.2020 r. dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej.

Promocyjne wpisowe wynosi:
• Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
• Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” (studia I stopnia) może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Zobacz

Kierunki studiów

Kierunki studiów

Wydział Turystyki w Kłodzku prowadzi studia I stopnia (licencjackie) na kierunku: Zarządzanie.

Zobacz

Opłaty za studia i promocje

Opłaty za studia i promocje

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/19 na Wydziale Turystyki w Kłodzku.

Zobacz

INFORMACJE DODATKOWE