Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Wszystkich studentów WSZ „Edukacja” informujemy, że Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 6 października 2018r. w Auli Uczelni przy ul. Krakowskiej 52-56 we Wrocławiu.

W tym dniu zaplanowane jest również spotkanie organizacyjne, rozdanie legitymacji studenckich oraz wykład z przedmiotu „BHP, ergonomia” dla rozpoczynających przygodę z WSZ „Edukacją” .
Dla studentów pierwszego roku studiów obecność w tym dniu jest obowiązkowa, pozostałych studentów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tak ważnej dla Uczelni uroczystości

Plan uroczystości oraz ścieżka dostępu do wirtualnego dziekanatu będą przesyłane studentom I roku na adres e-mail
Kontakt do rekrutacji: rekrutacja@edukacja.wroc.pl, tel. 71 37 72 116