I Ogólnopolska Konferencja Naukowa


I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

W dniu 23 października odbyła się w WSZ „Edukacja” I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”. Organizatorem spotkania była Katedra Pedagogiki, a honorowy patronat nad konferencja objął J.M. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, dr Marek Lewandowski. Partnerami konferencji byli: Klaster B&R&I, Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji, Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych, Departament Edukacji – Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Edukacja sp. z. o. o. we Wrocławiu. Referat wprowadzający nt.: Wychowanie w dobie ekspansji scjentyzmu wygłosił przewodniczący komitetu naukowego, dr. hab. Janusz Czerny, prof. WSZ E. Przedstawione w czasie obrad doniesienia i referaty ukażą się drukiem na początku przyszłego roku. Na zdjęciach uczestnicy wrocławskiego spotkania.