Ostatnie pożegnanie prof. zw. dr. hab. Krzysztofa R. Mazurskiego

Z głębokim żalem informujemy o śmierci

Naszego pracownika

prof. zw. dr hab. Krzysztofa Radosława Mazurskiego

Utraciliśmy nie tylko nauczyciela akademickiego, ale osobę

zawsze służącą pomocą i dobrym słowem,

oddaną młodzieży i sprawom Uczelni,

zaangażowaną w naukę i rozwój szkolnictwa wyższego.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,

wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor, Założyciel, Senat, Pracownicy i Samorząd Studencki

Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu