Rekrutacja na kierunek Zarządzanie trwa !

Zapraszamy wszystkich do rozpoczęcia studiów na kierunku Zarządzanie, w ramach którego proponujemy szereg specjalności:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przedsiębiorczość – zarządzanie małą i średnią firmą
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
  • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Szczegółowy opis specjalności można znaleźć pod adresem:
http://klodzko.wszedukacja.pl/klodzko/studia-i-stopnia/kierunki/zarzadzanie/

Artykuł

Gazeta_Wroclawska_13_08_2015