Listopad pełen różności

Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” po raz kolejny otworzył swoje podwoje dla uczniów kłodzkich szkół ponadgimnazjalnych. W ramach Dni Otwartych na Wydziale Turystyki w Kłodzku w listopadzie 2011 r. odbyły się trzy spotkania z młodzieżą z kłodzkich szkół średnich.

Dziekan Mieczysław LeniartekW pierwszym spotkaniu, dnia 16 listopada 2011r., brali udział uczniowie z dwóch klas maturalnych o profilu nauczania – technik hotelarstwa z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Wykład pt. „Turystyka konceptualna, czyli podróż nad morza południowe”, wygłosił dr Mieczysław K. Leniartek. Wzięło w nim udział ponad 55 osób. Była to okazja do poznania najnowszych trendów w turystyce kulturowej.
Na tym tle wykładowca wraz z zaproszonym gościem, którym był przewodnik sudecki Pan Leszek Majewski, zaprezentowali projekt nowego wydarzenia promocyjnego, związanego z przypadającymi na rok 2013 obchodami 200-lecia licencjonowanego przewodnictwa górskiego w Europie, którego początek miał miejsce na Ziemi Kłodzkiej.
Uczestniczący w Dniach Otwartych uczniowie mieli w ten sposób możność poznać Uczelnię nie tylko od strony prowadzonych w niej działań edukacyjnych, ale także pracy na rzecz regionu. Ponadto, była to dla nich okazja do uzyskania informacji na temat kierunków i specjalności prowadzonych na goszczącej ich Uczelni, przydatnych w decyzjach odnośnie ich dalszej edukacji.

Kolejne spotkanie odbyło się 22 listopada 2011r., którego tematem była „Historia sztuki ziemi kłodzkiej”. Temat był przygotowany w formie wykładu ilustrowanego archiwalnym materiałem ikonograficznym ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas zajęć przeanalizowano ważniejsze formy stylistyczne, które na przestrzeni wieków wystąpiły na terenach dawnego Hrabstwa Kłodzkiego. Analiza dotyczyła głównie najbardziej znanych obiektów w substancji architektonicznej Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, oraz miejscowości uzdrowiskowych. W toku wykładu zasygnalizowano również problemy lokacji miast i średniowiecznej urbanistyki. Analiza form stylistycznych obiektów architektonicznych nie byłaby możliwa bez przedstawienia zarysu burzliwych przemian historycznych oraz społeczno-religijnych na terenie ziemi kłodzkiej. Wykład został przeprowadzony przez mgr Tomasza Nowickiego, a uczestnikami wykładu była młodzież z kłodzkiego Liceum Ogólnokształcącego – klasy maturalne, około 60 osób.

mgr Tomasz NowickiWykład „Codzienność jako rytuał turystyki”, wygłoszony przez dr inż. arch,. Mieczysława K. Leniartka odbył się 30 listopada 2011 r., dotyczył interesującego zjawiska turystyki kulturowej, a szczególnie nowej tendencji społecznej aktywności w tej sferze. Ukazana została działalność nieformalnych grup animatorów kultury, a także nieformalnych grup turystycznych, którzy są twórcami produktów turystycznych i ich konsumentami. W wykładzie uczestniczyli uczniowie 2 klas Zespołu Szkół Alternatywnych, 2 klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i 2 klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, którzy mogli w ten sposób zapoznać się z profilem prowadzonych na Wydziale Turystyki studiów, ich kierunkami
i specjalnościami.