Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości pod Patronatem Naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”

W dniu 08 stycznia 2012 r. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” – prof. dr hab. Zdzisław Knecht oraz Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – mgr Ireneusz Ręczkowski podpisali Umowę Patronacką zgodnie, z którą Wydział Turystyki w Kłodzku WSZ „Edukacja” obejmuje Patronat Naukowy nad Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości.

 

Rektor WSZ Edukacja prof. Zdzisław Knecht oraz Dyrektor KSP mgr Ireneusz Ręczkowski

Rektor WSZ Edukacja prof. Zdzisław Knecht oraz Dyrektor KSP mgr Ireneusz Ręczkowski

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości jest już piątą szkołą średnią, z którą rozpoczynamy współpracę pod względem edukacji młodzieży szkolnej, jak także daleko idącej pracy naukowej.

Wydział Turystyki w Kłodzku wspólnie z władzami szkół średnich naszego powiatu realizuje plan budowania rozbudowanego programu kształcenia w zakresie turystyki, hotelarstwa, gastronomii i zarządzania jednostkami turystycznymi. Celem programu jest kształcenie specjalistów, którzy w najwyższym stopniu przyczynią się do wykorzystania turystycznego potencjału tkwiącego w Ziemi Kłodzkiej.

Głównym zadaniem podjętej przez nas inicjatywy jest budowanie wspólnego programu nauczania, tak, aby program studiów realizowanych w WSZ „Edukacja” był możliwie pełnym i przydatnym uzupełnieniem wiedzy zdobytej przez absolwentów szkół średnich.

Uczniowie objęci patronatem zyskują możliwość uczestniczenia w wykładach realizowanych na Uczelni i prawo przynależności do kół naukowych działających na Wydziale Turystyki.

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych zajęciach przez wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja.

W dniu 09.01.2012 r. odbyły się pierwsze wykłady dla uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości:
1. „W poszukiwaniu raju utraconego – wierzenia i mity”, wygłosił dr Artur Jeziorowski
2. „Najnowsze tendencje w architekturze hoteli”, wygłosił dr inż. Mieczysław Leniartek, Dziekan Wydziału Turystyki WSZ „Edukacja”