„Turystyka jako rytuał” – konferencja Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”

Wydział Turystyki w Kłodzku, będący jednostką edukacyjno-badawczą Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, zorganizował VI Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbyła się 8 i 9 czerwca 2011 r. Tematem wiodącym konferencji była „Turystyka jako rytuał”.

W konferencji uczestniczyło ponad 40 naukowców z różnych ośrodków akademickich, reprezentujących takie dziedziny wiedzy, jak geografia, socjologia, kulturoznawstwo, architektura, ekonomia i dziennikarstwo. Reprezentowali oni kilkadziesiąt krajowych uczelni, w tym tak renomowanych, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Wrocławska i Politechnika Krakowska.

Przedstawione wyniki badań i obserwacje dotyczyły szczególnej roli turystyki kulturowej, jako wyznacznika statusu na poziomie indywidualnym i zbiorowym..

Prezentowane referaty zostaną jeszcze w tym roku opublikowane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu tak, aby dorobek naukowy konferencji mógł służyć wszystkim zainteresowanym problematyką turystyki kulturowej naukowcom, studentom, organizatorom turystyki, a także samorządom lokalnym

Obejrzyj materiał video z konferencji  – materiał udostępniony dzięki TV Sudeckiej