Akademickie różności na Wydziale Turystyki w Kłodzku

Kolejny cykl wykładów w ramach programu „Akademickie różności” zakończony! W ramach współpracy ze szkołami średnimi Kłodzka i okolic zorganizowaliśmy pięć wykładów o zróżnicowanej tematyce, przeprowadzonych przez kadrę dydaktyczną Naszego Wydziału.
Program ma na celu promocję szkolnictwa wyższego w naszym regionie, a przede wszystkim prowadzonych przez nasz Wydział kierunków studiów, tj. Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie i Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Zapraszamy już za rok na kolejne zajęcia!

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę przeprowadzonych wykładów.

30.03.2011 r.
Przezwyciężanie stresu w sytuacji egzaminu maturalnego
Prowadzący: dr Adam Gurba

W spotkaniu prowadzonym przez dra Adama Gurbę – wykładowcę akademickiego – uczestniczyły klasy maturalne z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Młodzież poznała skuteczne i sprawdzone metody jak radzić sobie ze stresem, jak pokonać tremę, by móc w pełni pokazać swoje możliwości i wykazać się posiadaną wiedzą podczas czekającego ich egzaminu maturalnego. Oprócz zagadnień czysto teoretycznych uczniowie poznali praktyczne metody walki ze stresem.
Akademickie różnościPo wykładzie dra Gurby odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów tj.: TV Sudecka, TV Kłodzka oraz redaktorzy lokalnych gazet jak: Ziemia Kłodzka, Gazeta Prowincjonalna Brama, Gazeta Kłodzka, Wiadomości Kłodzkie, Gazeta Wrocławska.

W ramach uruchomienia nowego kierunku na Wydziale Turystyki jakim jest „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, krótką charakterystykę tego kierunku oraz możliwości znalezienia pracy na rynku medialnym przedstawił kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu dr Henryk Żeligowski.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotki z informacją o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.

14.04.2011 r.
System szkolnictwa niepublicznego w Polsce
Prowadzący: dr Piotr Oleśniewicz

Drugi wykład z tegorocznego cyklu Akademickich Różności przeprowadził dr Piotr Oleśniewicz – Prorektor WSZ Edukacja. Tematem wykładu był system szkolnictwa niepublicznego w Polsce.
Akademickie różnościW ramach współpracy z Regionalną Szkołą Turystyczną z Polanicy Zdroju udaliśmy się z ów wykładem do siedziby szkoły. Natomiast już na Wydziale Turystyki dr Oleśniewicz powtórzył wykład dla uczniów kłodzkich szkół: LO im. B. Chrobrego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, a także Zespołu Szkół Alternatywnych.

20.04.2011 r.
Zainteresowania zawodowe i ich wpływ na wybór zawodu
Prowadzący: dr Tadeusz Iwanek

Kolejny wykład w ramach promocji kierunków studiów Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna został wygłoszony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie przez dra Tadeusza Iwanka.

W trakcie wykładu pojawiło się wiele interesujących pytań dotyczących funkcjonowania Uczelni oraz późniejszych możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Wykład o tej samej tematyce został również wygłoszony w siedzibie naszej uczelni dla uczniów szkół średniach z Kłodzka: Zespołu Szkół Alternatywnych i Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości
Akademickie różności28.04.2011 r.
Turystyka przygodowa
Prowadzący: dr Włodzimierz Ranoszek

Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nowej Rudy został wygłoszony wykład na temat „Turystyki przygodowej”. Treścią wykładu były współczesne trendy w wykorzystaniu przygody jako produktu marketingowego w turystyce. Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy, co zaowocowało współpracą części uczniów w projekcie na temat rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego i ich wizytą w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” w Kłodzku dwa tygodnie później.

Wykład o tej samej treści został wygłoszony również w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” w Kłodzku. Słuchaczami byli uczniowie policealnych szkół turystycznych z rejonu Kłodzka.

11.05.2011 r.
Odrębności kulturowe jako atrakcja turystyczna
Prowadzący: dr Jerzy Żebrowski
Ostatnim wykładem w ramach Akademickich Różności był wykład „Odrębności kulturowe jako atrakcja turystyczna”, mający na celu zachęcenie młodzieży licealnej do podjęcia studiów turystycznych. Wykład przeprowadził dr J. Żebrowski. Słuchaczami byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Nowej Rudy a także uczniowie kłodzkich szkół średnich.

Wykład obejmował omówienie elementów atrakcyjności turystycznej Polski dla turystów krajowych i zagranicznych, a także czynników atrakcyjności innych krajów dla Polaków wyjeżdżających za granicę. Liczne zdjęcia w prezentacji stanowiły ilustrację odrębności kulturowych różnych krajów. Liczne brawa, które otrzymał dr J. Żebrowski świadczył o dużym zainteresowaniu.