Czy można pokonać stres przed egzaminem maturalnym?

W ramach Akademickich różności, Dziekan Wydziału Zarządzania doktor Adam Gurba oprócz teoretycznych zagadnień przybliżył maturzystom praktyczne sposoby podejścia i zachowań podczas egzaminów, tak by jak tylko to możliwe zminimalizować skutki stresu, który nieuchronnie będzie im towarzyszył podczas matury.

Dr Adam GurbaStres ma bardzo duży wpływ na zachowania każdego z nas, często ma on charakter destrukcyjny i może przyczynić się do porażki.

W ćwiczeniach mających na celu pokonanie stresu uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Efekt końcowy musiał być pozytywny skoro wykładowca otrzymał wielkie brawa od przyszłych abiturientów.

Wydział Turystyki w Kłodzku proponuje swoim przyszłym studentom oprócz nowych i atrakcyjnych specjalności w ramach kierunku Turystyka i rekreacja i kierunku Zarządzanie, zupełnie nowy kierunek studiów jakim jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W celu przybliżenia oferty zaprosiliśmy kierownika Katedry Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w celu przedstawienia programu studiów ale również praktyków: dziennikarzy i reporterów prasy.

Dr Henryk ŻeligowskiAbsolwenci tego kierunku oprócz pracy dziennikarskiej będą mogli pracować także jako rzecznik prasowy, specjalista do spraw komunikacji wewnętrznej w firmie, jako pracownik agencji reklamowej czy specjalista do spraw public relations.

Kontynuację na stopień magisterski zapewnia absolwentom macierzysta uczelnia we Wrocławiu.

Jak ciekawa i interesująca jest praca w mediach przekonywali nas dziennikarze z Telewizji Sudeckiej, Gazety Wrocławskiej, Gazety Noworudzkiej, Gazety Kłodzkiej prezentujący film reklamowy oraz odpowiadający na pytania młodzieży.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich na kolejne spotkanie 14 kwietnia 2011 roku gdzie poruszona zostanie kwestia szkolnictwa wyższego w zakresie szkół publicznych jak i niepublicznych. Spotkanie przeprowadzi Prorektor do spraw rozwoju i jakości kształcenia w WSZ Edukacja.