Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy pod Patronatem Naukowym WSZ Edukacji

W dniu 13 października 2010 r. podczas Inauguracji roku akademickiego Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” – prof. dr hab. Zdzisław Knecht oraz Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej – mgr Barbara Drożyńska podpisali Umowę Patronacką zgodnie, z którą Wydział Turystyki w Kłodzku WSZ „Edukacja” obejmuje Patronat Naukowy nad Regionalną Szkołą Turystyczną w Polanicy Zdroju.

Jest to już czwarta szkołą średnia, z którą rozpoczynamy współpracę pod względem edukacji młodzieży szkolnej, jak także daleko idącej pracy naukowej.

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych zajęciach przez wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja.

WSZ „Edukacja” dla regionalnej turystyki

Wydział Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” wspólnie z władzami szkół średnich powiatu kłodzkiego realizuje plan budowania rozbudowanego programu kształcenia w zakresie turystyki, hotelarstwa, gastronomii i zarządzania jednostkami turystycznymi. Celem programu jest kształcenie specjalistów, którzy w najwyższym stopniu przyczynią się do wykorzystania turystycznego potencjału tkwiącego w Ziemi Kłodzkiej.

Władze Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” podpisały dotychczas umowy patronackie z czterema szkołami: Regionalną Szkołą Turystyczną w Polanicy Zdroju, Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Lądku Zdroju. Umowa zakłada objęcie przez WSZ „Edukacja” wymienionych szkół patronatem naukowym, dzięki któremu ich uczniowie zyskują m.in. możliwość uczestniczenia w wykładach realizowanych na uczelni i prawo przynależności do kół naukowych działających na Wydziale Turystyki. Ponadto mogą oni uczestniczyć w konsultacjach kadry naukowej uczelni.

- Mam nadzieję, że współpraca naszych szkół zaowocuje w najbliższej przyszłości realną szansą rozwoju zawodowego dla uczniów naszej szkoły, którzy będą mogli kontynuować  dalszą naukę na wyższej uczelni kształcącej we wszystkich zawodach,  na potrzeby rozwoju turystycznego naszego regionu – mówi Barbara Drożyńska, dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju.

Nie mniej ważnym celem umów patronackich jest współpraca władz uczelni oraz objętych patronatem szkół średnich dla podejmowania wspólnych inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacji z zakresu szeroko pojętej turystyki w powiecie kłodzkim. Jednym z nadrzędnych zadań ma być natomiast budowanie wspólnego programu nauczania, tak, by program studiów realizowanych w WSZ „Edukacja” był możliwie pełnym i przydatnym uzupełnieniem wiedzy zdobytej przez absolwentów szkół średnich.

- Tak realizowany program ma przyczynić się do kształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy zostając nierzadko na Ziemi Kłodzkiej, będą rozbudowywać i udoskonalać infrastrukturę hotelarską i turystyczną regionu – mówi dr inż. arch. Mieczysław Leniartek, dziekan Wydziału Turystyki WSZ „Edukacja”.

Przyczynić ma się do tego m.in. szeroka oferta specjalizacji przygotowana przez Wydział Turystyki dla swoich studentów. Mogą oni bowiem studiować na zarządzaniu oraz turystyce, a w ramach tego drugiego kierunku na specjalnościach: architektura w turystyce, wellness i spa, hotelarstwo i gastronomia, logistyka w zarządzaniu, agroturystyka oraz zarządzanie usługami turystycznymi.

- Przygotowanie profesjonalnych kadr  w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców to niezwykle trudne zadanie, dlatego tym bardziej cieszy, iż zamiarem władz WSZ „Edukacja” jest kontynuacja i rozwój  uzyskanych przez  naszych uczniów kompetencji stanowiskowych i uniwersalnych – mówi Barbara Drożyńska.

- Jako szkoły: średnia i wyższa,  chcemy pełnić służebną rolę wobec turystycznego rynku pracy i ich pracodawców,  co z pewnością działać będzie na rzecz poprawy jakości usług turystycznych nie tylko w regionie Ziemi Kłodzkiej, ale w Polsce i w Europie. Takie perspektywy rozwoju edukacji zawodowej  oznaczają zielone światło na turystycznym rynku pracy, który w obliczu zwiększonej konkurencji w tej branży, musi stawiać coraz wyższe wymagania swoim pracownikom, a  naszym absolwentom – dodaje.

Paweł Urbaniak