Predyspozycje zawodowe zgodne z zainteresowaniem. Właściwy wybór przyszłej kariery zawodowej

W semestrze zimowym 2009/ 2010 uczniowie klas maturalnych z Kłodzka mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach w charakterze wolnego słuchacza. Wykłady zostały zorganizowane przez Wydział Turystyki w Kłodzku.

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 grudnia 2009r. Uczniowie ze szkół średnich:1.    Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława ChrobregoUczniowie klas maturalnych z Kłodzka mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach w charakterze wolnego słuchacza
w Kłodzku
2.    Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku
3.    Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczościwysłuchali wykładu dr Tadeusza Iwanka na temat: „Predyspozycje zawodowe zgodne z zainteresowaniem. Właściwy wybór przyszłej kariery zawodowej”.
Podczas spotkania przedstawione zostały metody i techniki sprawdzania zainteresowań młodzieży. Omówiona została problematyka kompetencji zawodowych i osobowych we współczesnym świecie tzw. okresie cywilizacji trzeciej fali. Ponadto zostały omówione zasady dokonywania prawidłowych wyborów zarówno kształcenia się jak i przyszłego zawodu. Na koniec młodzież zapoznana została z kierunkami i specjalnościami kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja.Frekwencja dopisała. W wykładzie uczestniczyło ponad 200 osób. Młodzież swoją wdzięczność za przeprowadzenie ciekawej prelekcji wyraziła gromkimi brawami dla dr Tadeusza Iwanka.Zapraszamy serdecznie na dalszy cykl wykładów.