Konferencja WSZ-E „Terra incognita w turystyce”

W dniach 3 i 4 czerwca b.r. odbyła się kolejna – już czwarta – konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Jej tematem wiodącym była „Terra incognita w turystyce”, co pozwoliło na kontynuację podjętych na ubiegłorocznej konferencji rozważań z zakresu turystyki kulturowej.

Konferencja WSZ-E „Terra incognita w turystyce”W konferencji wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących różne ośrodki akademickie, takie jak Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska i Akademia Pomorska w Słupsku.

Konferencję otworzył  Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” prof. dr hab. Zbigniew Knecht, który podkreślił rolę uczelni, w tym Wydziału Turystyki w Kłodzku, jako ośrodka dydaktycznego, ale też naukowego. Działalność naukowa uczelni i organizowane przez nią konferencje oraz publikacje pozwalają na upowszechnienie wyników badań pracowników Uczelni nie tylko z innymi naukowcami, ale też z władzami lokalnymi, które mogą znaleźć w nich inspirację do własnych działań.

Takie właśnie postrzeganie  roli Uczelni na Ziemi Kłodzkiej potwierdził kolejny mówca –  Starosta Powiatu Kłodzkiego Krzysztof Baldy.  Wskazał na to, że Wydział Turystyki w Kłodzku przygotowuje kadry dla działalności turystycznej, ale też poprzez organizację konferencji która wpisała się w program obchodów 550-lecia Hrabstwa Kłodzkiego promuje Ziemię Kłodzką w Polsce i poza jej granicami.

Dwudniowa konferencja, której oprawę stanowił Zamek na Skale w Trzebieszowicach, stała się  płaszczyzną wymiany poglądów na temat nowych lub dotąd jeszcze słabo rozpoznanych zjawisk w turystyce – w jej sferze programowej, funkcjonalnej i organizacyjnej. Była także próbą znalezienia odpowiedzi na rodzące się pytania odnośnie do roli współczesnej turystyki w życiu indywidualnego człowieka, jak i całych społeczności.

Zakres tematyczny referatów był bardzo szeroki i wynikał z jej wielodyscyplinarnego charakteru. Poszczególne sesje konferencji poświęcone były rozważaniom nad zjawiskami zachodzącymi w przestrzeni  geograficzno-przyrodniczej, społecznej i duchowej. Obok głosów na temat odkrywania niedostrzeganych cennych treści w otaczającym nas świecie, jak referat prof.  Barbary Miszewskiej pt.: „Miasto jako obiekt detektywistycznych odkryć turystycznych”, pojawiły się również inne przywołujące motywy egzotyczne, jak wystąpienie dr Zygmunta Kruczka pt.: „Przestrzeń eksploracji turystycznej  jako miejsce ekstremalnych podróży i ekscytacji”. Poruszane były również zagadnienia ochrony i harmonijnego rozwoju krajobrazu kulturowego, jak w referacie prof. Zbigniewa Radziewanowskiego pt.: „Zakopane – Terra incognita”. Inne głosy dotyczyły zagadnień przemian w przestrzeni społecznej, jak: funkcjonowanie lokalnych niezależnych grup turystycznych, codzienności jako atrakcji oraz psychospołecznych aspektów turystyki, w tym jako szkoły przetrwania. W rozważaniach na temat przestrzeni duchowej prezentowano historię jako produkt, teatralizację oferty turystycznej, sentymentalizm w turystyce, a także podróże w cyberprzestrzeni.
Konferencja WSZ-E „Terra incognita w turystyce”W trakcie konferencji prezentowane były też referaty  pracowników Wydziału Turystyki w Kłodzku: prof. Krzysztofa R. Mazurskiego i Anety Lekkiej pt.: „Nowe w starym – projekt inwestycji turystycznych w starym podzłotogórskim krajobrazie”, dr arch. Mieczysława K. Leniartka pt.: „Turystyka konceptualna czyli podróż do mórz południowych”, dr Teresy Bogacz pt.: „Dawne cmentarze dolnośląskie jako miejsca godne uwagi turystów”, dr Włodzimierza Ranoszka pt.: „Ślęża jako niewykorzystany potencjał dla turystyki kulturowej”, dr Kazimierza Klementowskiego pt.: „Agroturystyka a zrównoważony rozwój turystyki w gminie Międzylesie” i dr Krzysztofa Widawskiego „Szlaki kulturowe Europy jako produkt turystyczny”.

Spotkanie naukowców z całego kraju stanowiło też okazję do promocji Kłodzka i zaprezentowania przez władze Kłodzka miejskich tras  turystycznego oraz najnowszej oferty turystycznej, jaką jest poznawania miasta z audioprzewodnikiem.

W najbliższym czasie Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”  we Wrocławiu opublikuje pracę zbiorową zawierającą prace uczestników konferencji, co pozwoli na upowszechnienie prezentowanych wyników badań i obserwacji.
dr inż. arch. Mieczysław K. Leniartek